Recent Posts  • Liempo sa Langka

    Liempo sa Langka

    Liempo sa langka is I think a variation of the Ilonggo dish called KBL (Kadyos, Baboy at Langka) since this recipe contains tomato sauce. Kadyos..